KONTAKTY

Ceza - Libor Havel
tel: 466 301 531
ceza@ceza.cz
IČ: 18865674

Chráněná dílna
Chráněná dílna

 

 

chráněná dílna Ceza s.r.o. IČO : 27548422


V naší chráněné dílně Vám můžeme nabídnout náhradní plnění za výhodných podmínek.

V roce 2018 jsme podstatně navýšili počet zamněstnanců se zdravotním postižením, proto v roce

2019 budeme moci výrazně navýšit oskytované částky náhradního plnění.

 


 

Příklad výpočtu náhradní plnění

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku 2017: 28 761 Kč

Za každou chybějící osobu se zdravotním postižením, by musel zaměstvatel do státního rozpočtu odvést 2,5 násobek průměrné mzdy:

2,5 x 28 761 = 71 902,50 Kč

Za 2 chybějící osoby pak činí: 2 x 71 902,50 = 143 805 Kč atd.

Konkrétní příklad

Ceza s.r.o. zaměstnávala v roce 2017 3,5 osob se zdravotním postižením.

Pokud uskuteční naše společnost v kalendářním roce s odběratelem obrat například 600.000,- Kč bez DPH, postup pro zjištění počtu osob, které lze do náhradního plnění započítat, se vydělí 7 násobkem průměrné mzdy.

7 x 28 761 = 201 327  / 600 000 : 201 327 = 2,98

Jelikož Ceza s.r.o. v roce 2017 zaměstnávala 3,5 osoby se zdravotním postižením, může si odběratel v tomto případě započítat do náhradního plnění od naší firmy celou částku.

Vypočítané číslo musí být stejné, nebo nižší, než počet zaměstnanců se zdravotním postižením u poskytovatele.

V případě, že je vypočítané číslo vyšší, než počet osob se zdravotním postižením u poskytovatele, odběratel náhradního plnění

si může započíst pouze poměrnou část obratu.

 

 

Tabulka pro organizace zaměstnávající více než 25 zaměstnanců

Při počtu zaměstnanců musíte zaměstnat osoby OZP nebo zaplatit ročně odvod nebo odebrat ročně od chráněné dílny
25 1,00 71 902,50 201 327,-
50 2,00 143 805,00 402 654,-
100 4,00 287 610,00 805 308,-
200 8,00 575 200,00 1 610 616,-
300 12,00 862 830,00 2 415 924,-

Platí za 1. až 3. čtvrtletí 2017 (mzda 28 761,- Kč)

NTlhNTU3M